VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Signerat Halland ekonomisk förening

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

AnnaKarin Hamilton, ordförande
Mia Sjöberg, Korvpojkarna, ledamot
Ida Sow, I am Coffee, ledamot
Monica Bondesson, Skrea Ost ledamot
Anna Eråker, Slöinge kaffesrosteri ledamot
Anna Köningsson, ledamot
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk, ledamot
Maria Förssell Six, Storstugan Tjolöholm, suppleant
Agneta Regner, Regner Gardens, suppleant

Revisorer:
Peter Anderberg
Martin Carlsson, suppleant

Valberedning:
Vicky Ekwall, Tiraholms Fisk (sammakallande)
Sofie Svensson, Berte Qvarn
Catarina Gardell Nilsson, Tångagård

Årsmötet hölls digitalt den 24 mars

Signerat Halland är sedan 1 januari 2018 projektägare till det näringslivsdrivna projektet Hallands Matgille som under 2019 beviljats en förlängning med 1,5 år och har nu slutdatum 20220630.

Signerat Halland fick under 2020 beviljat ett nytt projekt, Koordinator – Måltidturism och halländsk matidentitet. Projektet finansieras av Region Halland och ska stärka Hallands ställning som det länet att besöka när det gäller mat och måltidsupplevelser. En koordinator, Caroline Liljedahl, är anställd och har till uppgift att bygga en gemensam matidentitet. Projektet startade 20200901 och sträcker sig fram till 20221231. Caroline höll under året i Skördetider i Halland, ett projekt som startades av Region Halland.

Vi är med i arbetsgruppen för Måltidsturism och i referensgruppen för Livsmedelsprogram för Halland. Vi är medlem i LLUH.

Signerat Halland har under 2021 varit Guldsponsor till MiH och levererat frukost till Marknadsföreningens Frukostmöten. Pga covid är det mest presentkassar som delats ut till föreläsarna då frukostmötena hållits digitalt större delen av året. 

Kulinarisk Resa genom Halland har producerats för 24:e året i rad.

Judith Etzold har producerat broschyren och hemsidan med hjälp av en arbetsgrupp bestående av:

AnnaKarin Hamilton,
Lova Brodin, Bäckhästen
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk
Raimo Einosson, Warberg Tomat
Stina Björk, Idala Gårdsbageri 

Kartan trycktes i 45 000 exemplar på Hylte tryck. Joels Brygga var omslagsföretag. 
Medlemsavgiften för 2021 i Signerat Halland var 200:-Serviceavgiften för 2021 i Signerat Halland var 3700:- + moms

AnnaKarin Hamilton  Malin Ekwall
Ordförande                         Sekreterare