VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Signerat Halland ekonomisk förening

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

AnnaKarin Hamilton, ordförande
Mia Sjöberg, Korvpojkarna, ledamot
Monica Bondesson, Skrea Ost ledamot
Anna Eråker, Slöinge kaffesrosteri ledamot
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk, ledamot
Raimo Einosson, Warberg Tomateria, ledamot
Maria Förssell Six, Storstugan Tjolöholm, suppleant
Agneta Regner, Regner Gardens, suppleant

Revisorer:
Peter Anderberg
Martin Carlsson, suppleant

Valberedning:
Vicky Ekwall, Tiraholms Fisk (sammakallande)
Sofie Svensson, Berte Qvarn
Catarina Gardell Nilsson, Tångagård

Årsmötet hölls på Gudmundsgården den 23 mars.
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.

Signerat Halland är sedan 1 januari 2018 projektägare till det näringslivsdrivna projektet Hallands Matgille som drivits framgångsrikt under fem år och nu den 31 mars 2023 har sin sista dag.

Under året som gått har Hallands Matgille fortsatt med sitt arbete att affärsutveckla små och medelstora livsmedelsförädlande företag, positionera Halland som matlän och arbeta för samverkan. Några av de större händelser under 2022 var; skapade Matpatrioterna, ett nätverk för de restauratörer som utmärker sig som bra förebilder inom maten i Halland. I samverkan med Livsmedelsprogram Halland genomfördes ”Halland bjuder på lunch”, en dag för att uppmärksamma hallänningarna på vikten av att välja lokal mat. När sensommaren och hösten kom så projektledde Hallands Matgille Skördetid i Halland, ett koncept för att paketera och visa upp allt det härliga som händer i Halland under den bördiga hösten. Som en del av Skördetid i Halland medverkade Hallands Matgille på Kulturkalaset i Göteborg. Där byggdes det upp en gårdsbutik full av halländska varor och göteborgarna fick en liten glimt av hur härlig en halländsk gårdsbutik kan vara. Under 20022 genomfördes Matinnovationstävlingen ÄT Halland för andra året i rad och där stod Klintefjords Skafferi som segrare.

Projektet, Koordinator – Måltidsturism och halländsk matidentitet avslutades under 2022. Projektet som finansierades av Region Halland hade som mål att stärka Halland ställning som matlän och den platsen att besöka när det gäller mat och måltidsupplevelser. När projektet avslutades kunde man göra mätningen att kännedomen om Halland som matlän hade gått från 6% till 8%.

Signerat Halland är med i referensgruppen för Livsmedelsprogram Halland.
Vi är medlem i LLUH.

Signerat Halland har under 2022 varit Guldsponsor till MiH och levererat frukost till Marknadsföreningens Frukostmöten.

Kulinarisk Resa genom Halland har producerats för 25:e året i rad.
Caroline Liljedahl har varit projektledare och gjort en delvis ny layout på årets karta.

Kartan trycktes i 40 000 exemplar på Veinge Tryckeri.  
Medlemsavgiften för 2022 i Signerat Halland var 200:- Serviceavgiften för 2022 i Signerat Halland var 3700:- + moms.

Medlemsantalet var i slutet av verksamhetsåret 65 företag.


AnnaKarin Hamilton  Malin Ekwall
Ordförande                         Sekreterare