Kallelse till årsmöte

Tid: 24 mars 2021 kl 15.00

Plats: Digitalt, Digitalt via Zoom
Länk:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82049379771?pwd=cXljcmZFWkJwaExhbWVXb0JKWTBxZz09

Program

15.00          Årsmöte Signerat Halland ekonomisk förening

15.45          Anna-Maria från Hallands Matgille berättar om att leda med passion. Hon och hennes gäng kommer att visa hur visionen om att gå till jobbet för att ha kul, är på väg att göra Halland till Sveriges mest levande ­matlän. Under eftermiddagen kommer de att presentera några av årets mest ­spännande aktiviteter tillsammans med systerprojektet Måltidsturism och ­Halländsk ­matidentitet…

                   - Cook-a-long - Ett samarbete med Vuxenskolan.

                   - ”Hela Halland äter ute” - Ett koncept kring EN dag och EN aktivitet.  

                   - Halländsk Matkultur flyttar in                    
                   - ÄT Halland -
 Tävling inom innovativ mat.

                   - Mentorskapsprogrammet - Var med och bygg upp en kunskapsbank i Halland.

16.45           TEK är med som avslutning i programmet och informerar om Smart Industri.


Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.signerathalland.se  fr o m den 10 mars 2021.
Bifogat finns dagordning för årsmötet.

Har du frågor kontakta: annakarin@stjernarp.se

                         
Välkommen!!
                             Styrelsen