Verksamhetsberättelse 2020

Signerat Halland

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Anna-Karin Hamilton, ordförande
Mia Sjöberg, Korvpojkarna, ledamot
Ida Sow, I am Coffee, ledamot
Monica Bondesson, Skrea Ost ledamot
Anna Eråker, Slöinge kaffesrosteri ledamot
Anna Köningsson, ledamot
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk, ledamot
Maria Försell Six, Storstugan Tjolöholm, suppleant
Agneta Regner, Regner Gardens, suppleant

Hans Bergsten, Region Halland, adjungerad 

Revisorer
Peter Anderberg
Martin Carlsson, suppleant 

Valberedning:
Sofie Svensson, Berte Qvarn
Vicky Ekwall, Tiraholms Fisk (sammankallande)
Catarina Gardell Nilsson, Tångagård 

 

Årsmötet hölls digitalt den 24 mars.

Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten.  

Signerat Halland är sedan 1 januari 2018 projektägare till det näringslivsdrivna projektet Hallands Matgille som under 2019 beviljats en förlängning med 1,5 år och har nu slutdatum 20220630.

Signerat Halland fick under 2020 beviljat ett nytt projekt, Koordinator – Måltidturism och halländsk matidentitet. Projektet finansieras av Region Halland och ska stärka Hallands ställning som det länet att besöka när det gäller mat och måltidsupplevelser. En koordinator, Caroline Liljedahl, har anställts som har till uppgift att bygga en gemensam matidentitet. Projektet startade 20200901 0ch sträcker sig fram till 20221231.

Signerat Halland har under året varit projektägare för Näringslivsdriven klusterutveckling, ett projekt vars mål är att ha stärkt, skapat rutiner och former för en långsiktig föreningsdriven ledning och styrning av ett långsiktigt hållbart livsmedelskluster i Halland.

Signerat Halland har under 2020 varit Guldsponsor till MiH och levererat frukost till Marknadsföreningens Frukostmöten. P g a covid-19 är det mest presentkassar som delats ut till föreläsarna då frukostmötena hållits digitalt större delen av året.
 
Föreningen har under året varit medarrangörer i Skördetider i Halland, ett projekt som drivs av Region Halland. Vi är med i arbetsgruppen för Måltidsturism och i referensgruppen för Livsmedelsprogram för Halland. Vi är medlem i LLUH.

Kulinarisk Resa genom Halland har producerats för 24:e året i rad.
Judith Etzold har producerat broschyren och hemsidan med hjälp av en arbetsgrupp bestående av:
Anna-Karin Hamilton,
Lova Brodin, Bäckhästen
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk
Raimo Einosson, Warberg Tomat
Stina Björk, Idala Gårdsbageri
Catharina Arfvidsson, Steninge Kuststation 

Kartan trycktes i 45 000 exemplar på Hylte tryck. Lustgårdens Biodling var omslagsföretag.

Medlemsavgiften för 2020 i Signerat Halland var 200:-
Årsavgiften för 2020 i Signerat Halland var 3 500:- + moms.

Medlemsantalet var i slutet av verksamhetsåret 64 företag.


Anna-Karin Hamilton                                                   Malin Ekwall
Ordförande                                                                      Sekreterare