Verksamhetsberättelse 2019

Signerat Halland

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Anna-Karin Hamilton, ordförande
Mia Sjöberg, Korvpojkarna, ledamot
Jörgen Jönsson, Hafi, ledamot
Monica Bondesson, Skrea Ost ledamot
Henrik Peterson, Hembergs ledamot (avsade sig uppdraget i förtid)
Per Carlsson, Steninge Kuststation, ledamot (avsade sig uppdraget i förtid)
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk, ledamot
Maria Förrsell Six, Storstugan Tjolöholm, suppleant
Agneta Regner, Regner Gardens, suppleant

Revisorer:
Peter Anderberg
Martin Carlsson, suppleant

Valberedning:
Terje Ohlsson, Västkustägg (sammankallande)
Sofie Svensson, Berte Qvarn
Vicky Ekwall, Tiraholms Fisk
Catarina Gardell Nilsson, Tångagård

Årsmötet hölls den 26 mars på Gits Gård.
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten och ett extra styrelsemöte.

Signerat Halland har under året varit projektägare för det 3 åriga näringslivsdrivna projektet Hallands Matgille. Projektet har under året fått beviljat en förlängning med 1,5 år och har nu slutdatum 20220630.

Signerat Halland har under 2019 varit Guldsponsor till MiH och levererat frukost till Marknadsföreningens Frukostmöten.

Föreningen har under året varit samarbetspartner till Skördetider i Halland, ett projekt som drivs av Region Halland. Vi är med i arbetsgruppen för Måltidsturism och i referensgruppen för Livsmedelsprogram för Halland. Vi är medlem i LLUH.

Kulinarisk Resa genom Halland har producerats för 23:e året i rad. Judith Etzold har producerat broschyren och hemsidan med hjälp av en arbetsgrupp bestående av:

Anna-Karin Hamilton,
Lova Brodin, Bäckhästen
Malin Ekwall, Tiraholms Fisk
Raimo Einosson, Warberg Tomat
Stina Björk, Idala Gårdsbageri
Catharina Arfwidsson, Steninge Kuststation

Kartan trycktes i 45 000 exemplar på Hylte tryck. Idala Gårdsbageri var omslagsföretag.

Medlemsavgiften för 2019 i Signerat Halland var 200:-
Årsavgiften för 2019 i Signerat Halland var 3500:- + moms

Anna-Karin Hamilton                                               Malin Ekwall                                                              

Ordförande                                                                 Sekreterare