Hallands Matgille

Vad ska projektet bidra med?

Hallands Matgille ska stärka de befintliga livsmedelsförädlande företagen i Halland. Målet är att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga och hållbara med hjälp av ett starkt näringslivsdrivet kluster. Inom klustret kommer samarbete främjas, utveckling stå i fokus, nya innovationer skapas och kunskap av den halländska maten spridas. Inspiration, hållbarhet, utveckling och innovation är ledorden för Hallands Matgille.


Om oss

Hallands Matgille är 4 ½ årigt EU-projekt vars syfte är att stärka livsmedelssektorn i Halland genom ett förbättrat nyttjande av regionens resurser. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Hallands Matgille erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av insatser till små och medelstora livsmedelsförädlande företag i Halland.

Hallands Matgille

finansieras med stöd av Region Halland
och Tillväxtverket