Kriterier

REGLER & KRITERIER

 
Kriterier för livsmedelsproducerande företag att vara medlem i Signerat Halland:
 • Företaget ska stå för kvalitet och tillföra mervärde till föreningen.
 • Företaget ska ha sitt säte i Halland samt i huvudsak producera och/eller förädla livsmedel i Halland.
 • Företaget ska verka för att höja profilen på Halländsk mat och vara en god ambassadör med en tydlig Halländsk identitet.
 • Företaget ska visa ett aktivt intresse i Signerat Halland.
 • Företaget ska följa lagar, förordningar och god affärsmanna sed, samt följa allmänt vedertagna moraliska och etiska principer.
Kriterier för användandet av varumärket Signerat Halland:
 • Företaget skall vara fullvärdig medlem i Signerat Halland och ha betalt den årliga medlemsavgiften.
 • Företaget använder den grafiska manual som vi tagit fram.
 • Det är fritt för medlemmen att använda loggan eller ej på sina produkter.
 • Varumärket får användas på:
 • Råvaror som är producerade eller odlade i Halland.
 • Varor som är förädlade i Halland. I möjligaste mån ska huvudråvaran vara halländsk eller svensk.
 • Bedömning huruvida varan uppfyller kraven, ska göras utifrån konsumentperspektiv och avgörs i tveksamma fall av styrelsen.